جنایت ایران طبیعی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس

جنایت: ایران طبیعی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی گره در کار اصولگرایی

مصطفي ميرسليم رقيب بي آزار حسن روحاني يک روز بعد از دعوت اصول گرايان جوان به شورش عليه رهبران اين جريان سياسي از سوي محمد باقر قاليباف، دست به افشاگري زده و در

گره در کار اصولگرایی

گره در کار اصولگرایی

عبارات مهم : سياسي

خودانتقادی قالیباف و میرسلیم، آتش بر خرمن محافظه کاران انداخت

مصطفي ميرسليم رقيب بي آزار حسن روحاني يک روز بعد از دعوت اصول گرايان جوان به شورش عليه رهبران اين جريان سياسي از سوي محمد باقر قاليباف، دست به افشاگري زده و در گفت وگو با رسانه دولت به اصول گرايان تاخته و ناگفته هايي از انتخابات را گفته و با اعلام اينکه 50 نفر از خبرگان رهبري، ابراهيم رئيسي را براي ورود به انتخابات ترغيب کردند، پرده از فساد مالي قاليباف هم برداشته است! بیانات تند ميرسليم عليه اصول گرایان در کنار نامه نگاري قاليباف به خودي خود آشفتگي سياسي در اردوگاه محافظه کاران را به تصوير مي کشد؛ اردوگاهي که چشم به آينده نيز دارد ولی در اين رهگذر از اقليت پايگاه مردمي در زحمت هست. شايد بتوان در تعريفي خوش بينانه «حرکت از اصول گرايي به نواصول گرايي» را در محتواي نامه قاليباف جست وجو کرد! ولی اعلام عمومي فساد قاليباف که از اميدهاي اصول گرايان – اگرچه تمامي انتخابات گذشته را باخته است- محسوب مي شود از سوي ميرسليم، با لحاظ همه اشتباهات سياسي ای که به اين اظهارنظر وارد هست، در صورت بندي آينده سياسي اصول گرايان چه معني ای مي تواند داشته باشد؟

گره در کار اصولگرایی

قاليباف که بعد از شکست در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم سکوت معناداري برگزيده بود آخرين روز تير، آخرين تير ترکش خود را براي ماندن در گرماي قدرت به سمت جرياني پرتاب کرد که در تمام اين سال ها خود را به آن منتسب دانسته و به عنوان نماينده آن در چند انتخابات اخير نيز شرکت کرده بود. او روز شنبه نامه اي انتشار داده است و از باور خود در «تغييرِ اساسي در نحوه کنشِ جريانِ اصول گرايي» گفت و تأکيد کرد حرکت در راستاي «نو اصول گرايي» بايد هرچه سريع تر شروع شود. حمله اصول گرايان به جريان سياسي برخاسته از آن تنها منحصر به قاليباف نبود.

انشقاق در ميان اصول گرايان

نسخه پيچي براي اصول گرايان و افشاگري ها از پشت صحنه اين جريان در انتخابات رياست جمهوري؛ از سوي دو کانديداي آن در انتخابات با گذشت تنها دو ماه از انتخابات، فقط يک نامه يا گلايه معمولي نيست. اين کارها از داستاني حکايت مي کند که از چهار سال پيش شروع شده است است.

مصطفي ميرسليم رقيب بي آزار حسن روحاني يک روز بعد از دعوت اصول گرايان جوان به شورش عليه رهبران اين جريان سياسي از سوي محمد باقر قاليباف، دست به افشاگري زده و در

شکست هاي سريالي اصول گرايان که از سال 92 شروع شده است و تلاش مي شد در طول اين سال ها روي آن سرپوش بگذارند بعد از آخرين شکست و سنگين ترين آن در انتخابات اخير رياست جمهوري بيش ازپيش نمايان شده؛ تا آنجا که برخي را از رؤياي اتحاد بيرون آورده و به تغيير منش اين جريان کشانده هست. صداي تغيير در اصول گرايي را که قاليباف اعتقاد است هر چه سريع تر بايد شروع شود پيش ازاين برخي ديگر از اصول گرايان نيز بر آن تأکيد کرده بودند. گذر از اصول گرايي با نسخه جديد قاليباف و نواصول گرا شدن ولی دغدغه شهردار فعلي پایتخت کشور عزیزمان ایران نيست بلکه آن طور که محمود صادقي، عضو هيأت رئيسه فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در تحليلي به ايرنا گفته «معطوف به قدرت و عمل گرايانه است و نشان مي دهد که اصول گرايان امروز از نظر تئوريک دچار خلأ، جمود و ايستايي شده است اند.»

اصول گرايي که پيش ازاين تلاش شد با نسخه شماري از اصول گرايان چون مهدي چمران، سيدرضا تقوي، حميدرضا حاجي بابايي، سيدمحمد حسيني و غلامعلي حداد عادل به نام جبهه مردمي نيروهاي انقلاب يا همان جمنا دوباره جان بگيرد با کنارگذاشتن قاليباف و جليلـــي به نفع سيدابراهيم رئيسي در انتخابات نه تنها جان نگرفته بلکه در برخي موارد خود نيز مايه اختلافات و زخم هاي بيشتر شد؛ زخم هايي که با شکست نامزد نهايي اين جريان در دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري دوباره سر باز کرد.

گفته هاي سيد مصطفي ميرسليم، عضو حزب مؤتلفه که از احزاب قديمي جريان اصول گرا و به اصطلاح استخوان محکم اين جريان سياسي هست، نشان مي دهد. او در گفت وگوي اخير خود، در ميان ناگفته هاي خویش از انتخابات اخير رياست جمهوري علاوه بر اينکه از سازوکار جمنا انتقاد کرده به قاليباف ديگر کانديداي اين جريان در انتخابات هم تاخته هست. ميرسليم راجع به ادعاي موفقيت تشکيلات جمنا در انتخابات و ادامه کار اين جبهه در عرصه سياسي کشور گفته است: «ما از مبنا با اين نوع اقدام تشکيلاتي موافق نيستيم.

گره در کار اصولگرایی

تکليف يک تشکيلات بايد به شکل قانوني مشخص باشد. وقتي ما مي گوييم حزب مؤتلفه اسلامي قانون آن را تعريف کرده هست، وقتي مي گوييم جبهه پيروان خط امام باز اين متشکل از احزاب است ولي جبهه اي به نام «جمنا» ايجاد شده است که نه متشکل از احزاب است و نه هنوز تکليف ثبت قانوني آن مشخص هست. بايد بنشينند و خيلي موارد را درست کنند تا به قول خودشان اين تجربه موفق، موفق تر شود. من بنا را به نتيجه (۱۶ ميليون رأي) نمي گذارم. اصلا اعتقاد ندارم تعداد رأي ملاک حق هست. حق چيز ديگري است.»

هر چند ميرسليم در اين مصاحبه از سکوت خود در ايام انتخابات راجع به عملکرد و فساد مالي قاليباف در شهرداري ابراز پشيماني کرده ولی جملات بعدي او راجع به اين عنوان از بي اخلاقي رايج در بخشی از جريان اصول گرايي پرده برمي دارد، آنجا که برد در انتخابات را نشانه دانسته و بي اخلاقي را توجيه مي کند؛ «آقاي قاليباف دو بار شکست خورده بود و اعتبار حزبي هم نداشت.

مصطفي ميرسليم رقيب بي آزار حسن روحاني يک روز بعد از دعوت اصول گرايان جوان به شورش عليه رهبران اين جريان سياسي از سوي محمد باقر قاليباف، دست به افشاگري زده و در

فقط خودش بود و يارانش. من گفتم در مورد عملکرد شهرداري که در رأس آن آقاي قاليباف هست، خلاف هايي وجود دارد که بايد رسيدگي شود. برخي دوستان، هم نظر بودند ولی تصميم گيري جمع اين شد که وقتي در يک جبهه کار مي کنيم، نبايد تفرق ايجاد کنيم. شما الان رقيب اصلي داريد که بايد به آن بپردازيد و اذهان عمومي را متوجه او کنيد. حزب تصميم گرفت که به پرسشها به ترتيب اهميت برسد و مهم تر را فداي مهم نکند. من هميشه موضع خود را کتبا و شفاها نسبت به عملکرد شهرداري و شخص شهردار اعلام کرده ام.

هميشه اعتقاد داشتم بايد با تخلف از ريشه برخورد کرد. اگر من شخصا نامزد شده است بودم در اعلان موضع آزاد بودم ولي وقتي نامزد يک حزبم، بايد مراعات نظر اکثريت را بکنم. عقل جمعي بهتر از عقل فردي هست. در تبليغات انتخاباتي ما مي دانستيم آقاي قاليباف رأي آورنده نيست. آیا بايد همتمان را روي از بین بردن فردي بگذاريم که رأي نمي آورد؟ فرض کنيد انتخابات به دور دوم مي رفت و مسابقه بين من و آقاي قاليباف بود. در آن شرايط البته آنچه را مورد نیاز بود مي گفتم. در صورت رأي آوردن قاليباف من قطعا خودم را سرزنش مي کردم. رئيسي ناشناس بود ولی جامعه قاليباف را مي شناخت. ممکن بود نفر دوم شود و به دور دوم برود. در آن صورت بايد مي ديديم بين آقاي قاليباف و روحاني کدام کمتر ضرر دارد. آقاي قاليباف ديگر نمي ماند، تمام شد ولی هر جا باشد بايد مواظب او بود که خلافي نکند. اينها براي جامعه ما بسيار مضر است.»

گره در کار اصولگرایی

اصول گرايان و پايان راه

به باور بسياري از فعالان و کارشناسان سياسي، نامه قاليباف براي جوانان اصول گرا و شتاب به منظور گذر از اصول گرايي و نيز افشاگري هاي ميرسليم از پشت پرده اصول گرايان در انتخابات اخير نشان از يک عنوان دارد؛ انشقاق در جريان اصول گرايي؛ جرياني که اگرچه از اواسط دهه 70 به خط پايان رسيده بود ولی با روي کار آوردن محمود احمدي نژاد هشت سال خود را فريب داد تا ديرتر اين عنوان عيان شود؛ مسئله اي که خود زخم کاري بر پيکر اين جريان سياسي شد.

هر چند در انتخابات اخير و با کناره گيري کانديداها به نفع يکديگر تلاش شد اصول گرايان بار ديگر به اتحاد دست يابند ولی شکست آن چنان تأثير گذاشت که تنها با گذشت دو ماه از انتخابات زخم قديمي دوباره سر باز کرد. رفتارهاي کانديداهاي اصول گرا در عيان کردن اختلاف در اردوگاه اصول گرايان مسئله اي بوده که موجب انتقاد فعالان سياسي اصول گرا شده است است.

حسين کنعاني مقدم، فعال سياسي اصول گرا در گفت وگو با «وقايع اتفاقيه» با انتقاد از انتشار عمومي اين نامه آن را ناشي از وادادگي سياسي شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مي داند و مي گويد: «متأسفانه فضاي سياسي کشور همچنان فضاي مسابقه انتخاباتي هست. درحال حاضر رئيس جمهوري گزینش شده است و به زودي کابينه را معرفي مي کند و ادامه اين روند درست نيست. ما بايد به سمتي برويم که در درون جريان اصول گرايي اگر بازسازي و اصلاحي هست، صورت بگيرد، نه اينکه در افکار عمومي مسائلي را مطرح کنيم که ناشي از وادادگي سياسي باشد. قاليباف در بحث سياسي در جايگاهي نيست که بخواهد روي جريان اصول گرايي اثرگذاري ای داشته باشد.»

ضعف در سياست ورزي

در نامه قاليباف و نيز حرف هاي ميرسليم ضعف در سياست ورزي مسئله اصلي و عامل بنيادين شکست هاي اصول گرايان معرفي شده است هست؛ موضوعي که کنعاني مقدم هم به آن اشاره مي کند. او با اشاره به اين توصیه که اصولا جريان هاي سياسي بعد از انتخابات ريزش ها و رويش هايي دارند، ادامه مي دهد: «به نظر مي رسد قاليباف طرحي را براي افکار عمومي ارائه کرده که خام هست. چنين ديدگاهي در جمع اصول گرايان وجود ندارد. طرح هاي اين چنيني معني و مفهوم خودش را دارد و قاعدتا کساني مي توانند آن را بيان کنند که تئوري اش را تبيين و نخبگان آن را جمع کرده باشند و حرکتي از سمت پايين به اوج ترتيب دهند، نه اينکه به اين شيوه عمل شود.»

اخبار سیاسی – وقايع اتفاقيه

واژه های کلیدی: سياسي | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs