جنایت ایران طبیعی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس

جنایت: ایران طبیعی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث اسامی مصدومان واژگونی اتوبوس در مهارلو اعلام شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسامی شماری از مصدومان حادثه‌ی واژگونی اتوبوس در محور شیراز به مهارلو را اعلام کرد. 

اسامی مصدومان واژگونی اتوبوس در مهارلو اعلام شد

عبارات مهم : شیراز

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسامی شماری از مصدومان اتفاق ی واژگونی اتوبوس در محور شیراز به مهارلو را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، اسامی مصدومان اتفاق واژگونی اتوبوس مهارلو به شرح ذیل است:

حدیث فرازی 8 ساله

اسامی مصدومان واژگونی اتوبوس در مهارلو اعلام شد

جمیله مردانی نژاد 31 ساله

سجاد رجبی 31 ساله

احمد آذری 50 ساله (راننده)

وحید مشتاق 36 ساله

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسامی شماری از مصدومان حادثه‌ی واژگونی اتوبوس در محور شیراز به مهارلو را اعلام کرد. 

مریم ذبیحی 25 ساله فاطمه محمدابراهیمی 21 ساله

مائده تدین 24 ساله

علی جنگجو 17 ساله، مجتبی بازیار 19 ساله

فاطمه مرزبان 20 ساله

راضیه رضایی ال سعدی 21 ساله

صدیقه مقصودی 37 ساله

اسامی مصدومان واژگونی اتوبوس در مهارلو اعلام شد

مجید جاویدی 29 ساله، دنیا شیر امجدی 63 ساله

فاطمه نسا امجدی 60 ساله

میثم رجبی 25 ساله

علی محمدی 21 ساله

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسامی شماری از مصدومان حادثه‌ی واژگونی اتوبوس در محور شیراز به مهارلو را اعلام کرد. 

محمد رحیمی 22 ساله

محمد صادق بردبار 26 ساله

رخشنده کریمیان 64 ساله و فاطمه عابدی 26 ساله

اسامی مصدومان واژگونی اتوبوس در مهارلو اعلام شد

مصدمان اتفاق ی واژگونی اتوبوس در مهارلو بوده اند.

به گزارش ایسنا، ساعت 10 صبحگاه امروز یک دستگاه اتوبوس با حدود 22 سرنشین در دوبنه ی شهرستان سروستان در محور شیراز به مهارلو، به علت تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد.

برابر اعلام سرپرست اورژانس فارس، 22 نفر در این اتفاق مصدوم شده است بودند که 15 نفر آنان به بیمارستان های متفاوت در شیراز انتقال یافته شدند.

واژه های کلیدی: شیراز | اتوبوس | مصدومان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs